საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

მდებარეობა :

ქ. კაირო, ეგვიპტე

მისამართი :

ტიბას ქ. N9, დოკი, ქ. კაირო 

ფაქსი :

+ 2 02 37622798

საელჩოს ტელეფონი :

 

+ 2 02 37622795

საკონსულოს ტელეფონი :

+2 02 37622796

ცხელი ხაზი:

+2010 110 888 44

საელჩოს E-Mail:

cairoemb@mfa.gov.ge

საკონსულოს E-Mail:

cairocon@mfa.gov.ge

www :

FB link:

Egypt.mfa.gov.ge

www.facebook.com/EmbassyofGeorgiainCairo.