საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ქართული ენის დისტანციურად სწავლება

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ:
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ახორციელებს ქართული ენის დისტანციურად სწავლების პროექტს.
ქართული ენის დისტანციური სწავლების შესახებ დეტალური ინფორმაცია გთხოვთ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: http://www.distancelearning.mes.gov.ge/ge