საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

2022 წლის 1 ივლისიდან საქართველოს საელჩო იცვლის ადგილმდებარეობას.

2022 წლის 1 ივლისიდან საქართველოს საელჩო იცვლის ადგილმდებარეობას.

ახალი მისამართი: ტიბას ქ. N.9, დოკი, გიზა, ქ. კაირო;
ტელ.: +2 02 37622795 (საელჩო);                    
            +2 02 37622796 (საკონსულო განყოფილება);
ცხელი ხაზი: +2 010 110 888 44;
ფაქსი: 02 37622798;
საელჩოს ელ.ფოსტა: cairoemb@mfa.gov.ge;
საკონსულოს ელ.ფოსტა: cairocon@mfa.gov.ge.